Trabajos 1 - 18 de 18 | RSS

Trabajos de Cuidadora De Infancia

TÉCNICO/A REFERENTE DE INFANCIA
Madrid (Madrid) Empresa: CRUZ ROJA ESPAÑOLA Descripción: Desde la Cruz Roja de la Comunidad de Madrid estamos realizando un proceso de selección para el puesto de Técnico/a referente de Infancia con el fin de crear una bolsa de trabajo para cubrir ... Requisitos: - Diplomatura Universitaria en Área Social (Educación /Trabajo Social). - Formación especializada en infancia/adolescencia o contextos socioeducativos. - Formación en el área de Ocio y Tiempo Libre. - Formación específica en ofimática y manejo de bases de datos - Conocimiento de la aplicación informática de Intervención. - Experiencia demostrable de, al menos, 12 meses trabajando con infancia y adolescencia. Jornada: Completa 30-01-2015

Thu, 29 Jan 2015 12:51:51 GMTTécnico/a de Infancia en Centro de Día Infantil
Madrid (Madrid) Empresa: CRUZ ROJA ESPAÑOLA Descripción: Desde la Cruz Roja de la Comunidad de Madrid estamos realizando un proceso de selección para el puesto de Técnico/a de Infancia con el fin de crear una bolsa de trabajo para cubrir futuras ... Requisitos: · Ciclo Formativo Superior en Animación Sociocultural o Integración Social. · Experiencia demostrable de, al menos, 12 meses trabajando con infancia y familia. · Formación especializada en infancia o familia · Formación en el área de Ocio y Tiempo Libre Jornada: Completa 30-01-2015

Thu, 29 Jan 2015 12:25:41 GMTTreballador/a Familiar Projecte infància i família
Barcelona (Barcelona) Empresa: Borsa de Treball de Formació en Acció Social i Lleure Educatiu Descripción: Fundació social cerca un/a Treballador/a Familiar per formar part d?un equip multidisciplinar, i treballar en un projecte d?atenció integral a famílies amb infants de 0 a 6 anys a càrrec en ... Requisitos: -Títol de formació de Treballador/a Familiar o Atenció sociosanitària a persones a domicili en centres reconeguts per la Generalitat de Catalunya. -Experiència mínima de dos anys en el treball amb famílies amb infància de 0-6 anys Contrato: Otros contratos Jornada: Completa 21-01-2015

Tue, 20 Jan 2015 15:05:12 GMTTécnico infancia hospitalizada
Móstoles (Madrid) Empresa: CRUZ ROJA ESPAÑOLA Descripción: -Diseñar, planificar y ejecutar programas de intervención y formación de los participantes, desarrollando funciones y gestiones propias de sus conocimientos y del área de pertenencia. -Realizar ... Requisitos: -Titulación en Monitor de Ocio y Tiempo libre o similar -Un año de experiencia como Monitor de OTL o similar -Manejo de aplicaciones informáticas de usuario -Trabajo en equipo y con voluntarios Contrato: A tiempo parcial Jornada: Parcial - Indiferente 16-01-2015

Thu, 15 Jan 2015 07:19:54 GMTPsicòleg/a per Projecte Infància i Família
Barcelona (Barcelona) Empresa: FUNDACIÓ PERE TARRÉS Descripción: La Fundació Pere Tarrés cerca un psicòleg o psicòloga per formar part dun equip socioeducatiu multidisciplinari. La persona formarà part dun projecte datenció integral a famílies amb infants de ... Requisitos: · Llicenciatura/Grau en Psicologia · Formació específica en psicologia sistèmica · Experiència mínima 2 anys en teràpia familiar, grupal i individual · Català parlat i escrit correctament · Tenir formació i/o experiència en observació de nadons i de les relacions familiars · Es valorarà experiència en violència de gènere · Es valorarà el coneixement de tècniques terapèutiques diverses Contrato: De duración determinada Jornada: Parcial - Indiferente 13-10-2014

Sun, 12 Oct 2014 13:27:22 GMTPsicòleg/a Projecte Infància i Família
Barcelona (Barcelona) Empresa: FUNDACIÓ PERE TARRÉS Descripción: La Fundació Pere Tarrés cerca un psicòleg o psicòloga per formar part dun equip socioeducatiu multidisciplinari. La persona formarà part dun projecte datenció integral a famílies amb infants de ... Requisitos: · Llicenciatura/Grau en Psicologia · Formació específica en psicologia sistèmica · Experiència mínima 2 anys en teràpia familiar, grupal i individual · Català parlat i escrit correctament · Tenir formació i/o experiència en observació de nadons i de les relacions familiars · Es valorarà experiència en violència de gènere · Es valorarà el coneixement de tècniques terapèutiques diverses Contrato: De duración determinada Jornada: Parcial - Indiferente 08-09-2014

Sun, 07 Sep 2014 15:17:50 GMTPERSONAL PER ATENCIÓ DIRECTA A DOMICILI -INFÀNCIA
Barcelona (Barcelona) Empresa: ABD Associació Benestar i Desenvolupament Descripción: L?Associació Benestar i Desenvolupament (ABD) treballa des de la dècada dels anys 80 en làmbit de les drogodependències i la SIDA, el desenvolupament de la infància i la família, la promoció de ... Requisitos: -Experiència imprescindible en infància (salut mental) Perfil: - Activitats relacionades amb l?atenció directa a la persona: higiene corporal, ajuda psicomotriu, control alimentació, control medicació. - Activitats relacionades en l?atenció del domicili: ordre i manteniment de la neteja de la llar. - Compra i preparació de menjar etc. - Activitats relacionades en la comunicació i amb l?exterior: acompanyaments i facilitació de petites gestions: metges, familia, amistats etc. Contrato: Otros contratos Jornada: Completa 25-08-2014

Sun, 24 Aug 2014 07:43:56 GMTTECNICO/A DE INFANCIA
Madrid (Madrid) Empresa: CRUZ ROJA ESPAÑOLA Descripción: El puesto de Técnico de Infancia lleva asociadas las siguientes funciones: ? Colaborar en la programación, desarrollo y evaluación de las acciones grupales socioeducativas y de ocio y tiempo libre ... Requisitos: -Formación Especializada en Infancia o Familia -Formación Especiliazada en Ocio y Tiempo Libre Contrato: A tiempo parcial Jornada: Parcial - Tarde Salario: 600€ Bruto/mes 18-08-2014

Sun, 17 Aug 2014 14:05:16 GMTTécnico de Sensibilización y Políticas de Infancia
Sevilla (Sevilla) Empresa: Unicef-Comité Español Descripción: UNICEF es el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, que tiene como misión luchar por el bienestar y los Derechos de la infancia en todo el mundo. UNICEF articula su presencia en países ... Contrato: De relevo Jornada: Completa Salario: 24000€ Bruto/año 18-07-2014

Thu, 17 Jul 2014 13:40:11 GMTDirector/a de projectes petita infància
Barcelona (Barcelona) Empresa: Entitat del sector educatiu Descripción: Es requereix un Director/a per departament que gestiona projectes de petita infància. FUNCIONS: - Planificar, implementar i avaluar les estratègies d`intervenció de l`àmbit, a més de les ... Requisitos: - Estudis superiors en el camp de l`Educació i gestió de centres. - Experiència mínima de 3 anys en coordinació de projectes i d`equips dins l`àmbit educatiu - Coneixements en petita infància - Visió estratègica, planificació i organització, i presa de decisions Jornada: Completa 11-07-2014

Thu, 10 Jul 2014 12:11:22 GMTPSICÒLEG/ÒLOGA (Fundació Acció Social Infància)
Terres De LEbre (Tarragona) Empresa: FACTOR HUMANO Descripción: Fundació Acció Social Infància, organització dedicada a lacció social en làmbit de la infància en risc social, amb actuació a tot el territori català i ubicada a Barcelona, com a conseqüència de ... Requisitos: - Llicenciatura/Educació superior Grau en Psicologia - Formació Complementaria: o Informàtica a nivell dusuari: processadors de textos, base de dades, full de càlcul, etc. o Idiomes: nivell C de la llengua catalana o Coneixements específics: màster o postgrau despecialització des del punt dintervenció dintervenció familiar sistèmic o Coneixements preferents: postgrau danàlisi i conducció de grups, com també una actualització permanent en tots els àmbits de la responsabilitat de la posició Contrato: Indefinido Jornada: Completa 08-07-2014

Mon, 07 Jul 2014 15:56:44 GMTPEDAGOG/A (Fundació Acció Social Infància)
Terres De LEbre (Tarragona) Empresa: FACTOR HUMANO Descripción: Fundació Acció Social Infància, organització dedicada a lacció social en làmbit de la infància en risc social, amb actuació a tot el territori català i ubicada a Barcelona, com a conseqüència de ... Requisitos: - Llicenciatura/Grau: pedagogia i/o psicopedagogia - Formació Complementaria: o Informàtica a nivell dusuari: processadors de textos, base de dades, full de càlcul, etc. o Idiomes: nivell C de la llengua catalana o Coneixements específics imprescindibles: 100 hores de formació en especialització intervenció familiar sistèmica, com també una actualització permanent en tots els àmbits de la responsabilitat de la posició o Coneixements preferents: postgrau o mestratge en trastorns de laprenentatge Contrato: Indefinido Jornada: Parcial - Tarde 07-07-2014

Sun, 06 Jul 2014 11:55:05 GMTTécnico/a Referente Infancia (bolsa sustituciones)
Madrid (Madrid) Empresa: CRUZ ROJA ESPAÑOLA Descripción: ·Llevar a cabo tareas de programación, desarrollo y evaluación de las acciones grupales socioeducativas definidas en el proyecto. ·Seguimiento y control presupuestario. ·Coordinación con ... Requisitos: Diplomatura Universitaria en Área Social (Educación /Trabajo Social). Formación especializada en infancia/adolescencia o contextos socioeducativos y en el área de Ocio y Tiempo Libre. Formación específica en ofimática y manejo de bases de datos Experiencia demostrable de, al menos, 6 meses trabajando con infancia y adolescencia. Contrato: Otros contratos Jornada: Completa Salario: 900€ Bruto/mes 08-05-2014

Wed, 07 May 2014 12:44:04 GMTPSICÒLEG/ÒLOGA (Fundació Acció Social Infància)
Terres De LEbre (Tarragona) Empresa: FACTOR HUMANO Descripción: Fundació Acció Social Infància, organització dedicada a lacció social en làmbit de la infància en risc social, amb actuació a tot el territori català i ubicada a Barcelona, com a conseqüència de ... Requisitos: - Llicenciatura/Educació superior Grau en Psicologia - Formació Complementaria: o Informàtica a nivell dusuari: processadors de textos, base de dades, full de càlcul, etc. o Idiomes: nivell C de la llengua catalana o Coneixements específics: màster o postgrau despecialització des del punt dintervenció dintervenció familiar sistèmic o Coneixements preferents: postgrau danàlisi i conducció de grups, com també una actualització permanent en tots els àmbits de la responsabilitat de la posició Contrato: Indefinido Jornada: Completa 02-05-2014

Thu, 01 May 2014 11:06:27 GMTPEDAGOG/A (Fundació Acció Social Infància)
Terres De L`Ebre (Tarragona) Empresa: FACTOR HUMANO Descripción: Fundació Acció Social Infància, organització dedicada a l`acció social en l`àmbit de la infància en risc social, amb actuació a tot el territori català i ubicada a Barcelona, com a conseqüència de ... Requisitos: - Llicenciatura/Grau: pedagogia i/o psicopedagogia - Formació Complementaria: o Informàtica a nivell d`usuari: processadors de textos, base de dades, full de càlcul, etc. o Idiomes: nivell C de la llengua catalana o Coneixements específics imprescindibles: 100 hores de formació en especialització intervenció familiar sistèmica, com també una actualització permanent en tots els àmbits de la responsabilitat de la posició o Coneixements preferents: postgrau o mestratge en trastorns de l`aprenentatge Contrato: Indefinido Jornada: Parcial - Tarde 02-05-2014

Thu, 01 May 2014 10:57:48 GMT


Page: 1 | 2 | >>